מתוך התבוננות בפלאי הטבע, יצירת כפיו של הקב"ה אנו מכירים בגדולתו של המחדש כל יום מעשי בראשית. "הבריאה הייתה באופן שיוכל ללמוד עבודת השי"ת מכל דבר, ובכל דבר מהבריאה יש בו עניין בתורה ללמוד ממנו איזו הנהגה או סוד, וזהו שבחו של הקב"ה..." ר' יהודה אריה ליב מגור הבעל "שפת אמת".

מהי מגמה ביולוגית?

מגמת ביולוגיה היא מגמה המקנה 5 יחידות לימוד לתעודת בגרות. לימודי ביולוגיה ברמה של 5 יחידות לימוד מהווה בסיס למגוון לימודים אקדמאים מדעיים. מגמה זו מקנה בסיס לכלי חשיבה ומיומנויות החשובות לכל ענפי הביולוגיה הנחקרים כיום: רפואה, רוקחות, גנטיקה, חקלאות ביוטכנולוגיה ומקצועות פרארפואיים.

מטרות המגמה

• הכרת ארגון עולם הטבע הסובב אותנו על השוני והאחידות, וכן על המורכבות שבו.

• פיתוח כלי חשיבה ומיומנות יישום בשטח ובמעבדה.

מבנה התוכנית ונושאי הלימוד

• 3 יחידות עיוניות על 3 נושאי חובה ו- 1 נושא רשות ( מבחן בגרות בכתב בכיתה י"ב. בחינה חיצונית ).

• 1 יחידה עבודת ביוחקר (עבודת חקר בקבוצה של 2- 3 בנות. הערכה בית ספרית).

• 1 יחידה מבחן מעבדה ( בחינה חיצונית בכיתה י"א).

נושאי החובה

• ביולוגיה של האדם - מבנה ותפקוד של מערכות בגוף האדם.

 התא- מבנה, פעילות אנזימטית, מעבר דרך קרומי התא, גנטיקה מולקולרית.

• אקולוגיה- השפעת גורמים ביוטיים ואביוטיים על בתי גידול, יחסי גומלין בין היצורים בטבע, השפעת האדם על הסביבה.

נושאי בחירה- נושא אחד מתוך שלושה

בקרה על ביטוי גנים והנדסה גנטית, פיזיולוגיה השוואתית, חיידקים ונגיפים בגוף האדם. נושאי הרשות יבחרו על ידי המורה.

 

אופי הלימוד

לימוד עיוני בכיתה, עבודת מעבדה, עבודת שדה, סיורים חוויתיים, לימוד בסיוע אינטרנט ותוכנת EXCEL , קריאת מאמרים מדעיים.