בהמשך לזכיית האולפנה בפרס הארצי של החינוך הדתי, הגיעה לביקור הוועדה המלווה את האולפנה מטעם משרד החינוך. בביקור נכחו: מנהל מחלקת החינוך במועצה אריאל ניסן, המפקח המחוזי קובי עמר והמפקחת על הייעוץ, נורית פש וכן כל צוות ההנהלה המורחב. בפגישה שמעו הנוכחים סקירה על התכנים שהוכנו לקראת ביקור וועדת הפרס ולאחר מכן התקיים דיון בהשתתפות ההנהלה בנושאים חינוכיים הקשורים להמשך קידום האולפנה וחזונה. במפגש התארחו שתי תלמידות כיתה י"א: רעות שנפס ושיר בלום ששיתפו בחוויותיהן ותובנותיהן כתלמידות בוגרות באולפנה.