אולפנת נריה הומלצה על ידי מפקח המחוז בחמ"ד כביה"ס המוביל והמצטיין במחוז ירושלים בחינוך הממ"ד בין 70 המוסדות העל יסודיים במחוז. הפרס ניתן לבתי ספר שהדגימו יכולות מצטיינות במכלול תחומים וביכולתם "להעניק" חלק מהן כ"מתנות" לבתי ספר אחרים. האולפנה נערכה לביקור הוועדה בהכנת ובהפקת חומרים ותוצרים מסכמים של כל העשייה המבורכת באולפנה מבחינה תורנית, לימודית, חברתית, פדגוגית וערכית. כל אלו התקבצו תחת הכותרת שהיא תמצית החזון החינוכי של האולפנה: "בונים אישיות-חיים שליחות". הביקור היה מרומם ומרשים, וכלל הצגה כוללת של האולפנה על ידי ראש האולפנה, הרב ליאור הלפרין, מפגש עם רכזות מקצוע, מחנכות ובעלות תפקידים וכן בוגרות, מדריכות האולפנה (שכולן בוגרות האולפנה) ותלמידות בהווה. הוועדה התרשמה מאד וציינה בייחוד את העשייה החותרת למיצוי הכוחות והיכולות מתוך אווירה חמה ומשפחתית וקשר אישי