ביקור ועדה מלווה

זכינו לארח את הועדה המלווה של האולפנה מטעם משרד החינוך.  במהלך היום הוצגו לוועדה תוכניות הלימודים וכן התוכנית הפדגוגית  של כלל כיתות האולפנה במקצועות השונים. במהלך הביקור הם צפו בשיעור ביולוגיה, ושוחחו עם נציגות התלמידות וכן קיימו שיח עם נציגות צוות ההוראה. בנוסף, הוועדה נחשפה לשתי תערוכות- האחת בנושא: חקר במדעים של כיתה ט', והשנייה מציגה עבודות שיצרו בנות שכבה י' במסגרת שיעור ספרות כחלופת הערכה כחלק מתוכנית הבגרות בספרות. 
הוועדה התרשמה מההישגים הלימודיים באולפנה, מרמת ההוראה הגבוהה בכיתות ומתוכנית הלימודים המרשימה.