בנות מגמת ביולוגיה יצאו לסיור מגמות במעגן מיכאל בו עקבו אחר ציפורים נודדות, תוך הקפדה על כך שהיום כולו יהיה מונגש. תודה לשחר אריאב שהתלוותה לסיור. יישר כח למורה מוריה נצר על ההשקעה בלמידה השוטפת ובהעשרה מעבר לה.