ברכת האילנות

בר"ח ניסן, לאחר תפילת ר"ח יצאנו כל בנות האולפנה, לקיים את מצוות ברכת האילנות ברוב עם. הרב ליאור נתן הסבר על משמעות הברכה וכן סיפור אישי על חוויותיו כתלמידו של הרב נריה.