לאחר קיום המליאה המקצועית והמרגשת באולם השמחות בנריה וההצבעה על ההחלטות שנידונו. התקבלו החלטות שייושמו באולפנה.

להלן מקבץ החלטות:

  1. הגדלת לימוד התורה וחיזוק התפילה באולפנה
  2. מעורבות גדולה בנעשה בחברה ובעם ישראל
  3. הפיכת הטיול השנתי למשמעותי יותר
  4. חיזוק ההתנדבות באולפנה - אולפנת נריה מאמינה ביכולתה להשפיע על עמ"י מתוך מודעות ומעורבות לנעשה בעם.
  5. אכפתיות ורגישות לנעשה באולפנה, מבחינה חומרית וחברתית.
  6. הגבלת השימוש בטלפונים ניידים גם בשעות המותרות וחיזוק ההתמודדות והצריכה המושכלת במדיה ובטכנולוגיה.
  7. יצירת אוירה מגובשת ונעימה בין השכבות על ידי יצירת מרחבים מתאימים לפעילות חברתית (מועדון וכד'), קניית משחקים ופעילויות משותפות בשעות הלימודים ולאחריהן.