לקראת החג,  נתנו שיחות על ידי הרב ליאור וכן ע"י הרב יוני מילוא לקראת היציאה לחופשת הפסח. לכיתות החטיבה התקיימה גם פעילות שוק מושגי פסח.