הכנה רוחנית לפסח

כדי לקבל את חג החירות מתוך משמעות, אנו מקיימים בשבוע האחרון סדרה של הפעלות ולימוד בשיח ובמשחק העוסקות בנושאים רעיוניים והלכתיים סביב חג הפסח. חלק מהפעילויות: שיחות תורניות, סדנת "ידיים לשמיים" העוסקת באכילה בקדושה בליל הסדר, הפעלה של המדריכות, תערוכה של שולחנות ורעיונות לעריכת שולחן הסדר וכן יציאה של בנות י"א-י"ב ליום לימוד מטעם המדרשות התורניות בירושלים.