ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב ממשיכה

בנות כיתה ו בדרך יהודית והוריהן מוזמנים למפגש, פעילות ויום ראיונות.

תלמידות כיתה ו הלומדות בבתי ספר אחרים- יום ראיונות יתקיים בע"ה אחרי פסח, פרטים בהמשך.