תודה רבה לדוד וניר כהן על המאמץ המתמיד בשיפור הארוחות באולפנה. מעריכות מאד!