אולפנת בני עקיבא נריה משמשת כאולפנה תורנית המיועדת בעיקר לבנות גוש טלמונים והסביבה. האולפנה דוגלת ומחנכת את תלמידותיה להתפתחות תורנית, לימודית ומקצועית המשולבת עם בניית האישיות ותרומה לקהילה, וזאת כדי להצמיח בוגרות שאי"ה, ישמשו כשליחות ויקדמו  ערכם ותהליכים משמעותיים בעם ישראל .

החזון החינוכי של האולפנה:

חזונה של האולפנה הוא בניית אולפנה בעלת אוירה ערכית-דתית המחנכת לתורה ויראת-שמים האולפנה  תשאף למצוינות לימודית וערכית, פיתוח אישיות הבת וכישרונותיה בתחומים מגוונים והכשרתה לקראת יציאה לחיים והקמת משפחה.

האולפנה תיתן דגש רב על חינוך לתורה ומצוות ותשקיע במחויבות דתית מתוך בחירה וכן תשלב בתוכה השקעה במצוינות במקצועות המדע והמתמטיקה כדי להכשיר את הבנות כדמויות מובילות בעם ישראל החדורות בתחושת שליחות לתרומה לכלל ולעם

● בוגרת האולפנה מרגישה מחויבות וקשר לערכי התורה, בעלת יד ורצון להתפתחות אישית ואינטלקטואלית .

● ערכים-  האולפנה מחנכת את תלמידותיה לאהבת תורה ויראת שמים, למידות טובות והכרת הטוב ובדרכה של הציונות הדתית.

● בית חינוך- האולפנה רואה את תפקידה כמעצבת את אישיות הבת באופן בו תפתח מנהיגות ותרומה לקהילה הקרובה והרחוקה.

● מדע ומצוינות- האולפנה רואה במצוינות והצטיינות ערך ויעד, ומעודדת את הבנות לחשיבה עצמית וללמידה לאורך החיים .