בי"ט כסלו, יום פטירתו של הרב משה צבי נריה זצ"ל, אבי דור הכיפות הסרוגות ומחולל מהפכת החינוך הדתי שהאולפנה קרויה על שמו, התקיים, בהובלת כיתה י"א, כינוס זיכרון מיוחד ומרגש לזכרו. כל האולפנה התכנסה יחד על מנת לשמוע מעט על דמותו המיוחדת. פתחנו בדברי זיכרון של ראש האולפנה, הרב ליאור הלפרין שזכה להיות גם תלמידו בישיבה כפר הרא"ה וגם ר"מ בישיבה התיכונית. הרב שיתף בחוויות מרגשות ובקטעי זיכרונות מאישיותו המיוחדת של הרב שהמחישו לכולנו את גדלותו של הרב נריה. בנוסף, הוקראו קטעים על הרב ומפרי עטו ובין לבין שרנו שירים נשמה מרוממים. סיימנו בשיר שחובר על פי דבריו האחרונים של הרב נריה: "קדושה אני מבקש".