יום הזכרון לשואה ולגבורה

לציון יום הזכרון לשואה ולגבורה קיימנו באולפנא טקס זכרון מרגש, זכרנו את הנספים ואת הפנים שמאחורי כל מספר. לאחר מכן, התקיים ערב שירי זכרון. נזכור ולא נשכח.