ביום גוש קטיף המצוין בכ"ב שבט, שמעו בנות החטיבה  שיחה עם מאיר שרעבי בעלה של המורה גיתית, על זיכרונות משנותיו בגוש קטיף.