בנות החטיבה עסקו ביצירה בחוט ברזל המעבירה את תחושות היום. פיסלנו דמויות וצורות שונות מהברזל, הרגשנו את הברזל בידיים שלנו, ששם שימש לרוע והיום, כאן בארץ ישראל, אנחנו מפסלות בו בשעת יצירה והנאה.

שכבת י"א הובילו את ההנצחה והזכרון של יום הזכרון לשואה ולגבורה. בערב יום השואה חולקו באולפנה נרות עם שמות הניספים, המדריכות הכניסו אותנו לאווירה עם הלבשת הלובי בסיפורים ותמונות של מנהיגים מהעם שלנו ששרדו או ניספו בשואה. בבוקר העלינו סטטוס של 'האולפנה מרכינה ראש' ובמהלך היום התקיימו שני טקסים (לחטיבה ולתיכון) בהובלת השביעית. התרגשנו מהסיפורים הנוגעים. וראינו איך כל חפץ מקפל בתוכו סיפור של עולם שלם.