החמישית יצאה לסמינריון חלוציות, שהחל במרכז קטיף בניצן כדי ללמוד על הרוח שלגוש קטיף ומעט לטעום ממנה. משם המשיכו לחולות חלוצה כדי לראות איך נראית חלוציות בהווה, ולהיות חלק ממנה ממש. היה מסע בחולות שבו ערכנו מסע אל עצמנו כדי לשאול את עצמנו- מה הכוחות שלי? מה השליחות שלי? ואיך נראית החלוציות שלי?