יריד חקר מדעי אזורי

בנות כיתה ט לומדות את תהליך  החקר המדעי ועובדות בקבוצות על עבודות חקר. ביריד חקר באיזורי של מטה בנימין השתפו 2 קבוצות של האולפנה בלוויה של המורה טל דמארי והציגו שם את תוצרי החקר שלהן.