"ישראל עולה כיתה"

החל משנת תשע"ה ישנה תוכנית לימודים חדשה שמטרותיה העיקריות הן: למידה משמעותית ומתן אוטונומיה לבית הספר.

עיקרי התוכנית:

  1. צמצום מספר יחידות הבגרות. ניתן לגשת ל-5 יחידות ב-3 מקצועות בלבד (מלבד מתמטיקה ואנגלית). באולפנה ילמדו תנ"ך ומחשבת מוגבר (5 יח"ל) ו-3 יח"ל בתושב"ע.
  2. ב- 30% מיחידות הלימוד, תתקיים הערכה חלופית ע"י בית הספר. (הערכה חלופית יכולה להיות עבודה עיונית, עבודת חקר, תלקיט או סיור למשל בתנ"ך). כל תלמיד חייב לכתוב במהלך לימודיו לאורך 3 שנות התיכון, עבודת חקר אחת לפחות.
  3. צמצום מבחני הבגרות החיצוניים לבחינה אחת ברוב המקצועות (מלבד מתמטיקה, אנגלית ותושב"ע) לדוגמא: עד כה התקיימו 2 מבחנים בלשון בכיתה י' ובכיתה יא'. מעתה יתקיים מבחן חיצוני אחד בסוף כיתה יא'.
  4. הבחינות לכל התלמידים שיחלו את לימודיהם בכיתה י' משנת הלימודים תשע"ה תתקיימנה בשלוש מועדים: קיץ יא', חורף יב', קיץ יב'. לא יתקיימו מבחני בגרות בכיתה י'. (תלמידות המשתתפות בתוכנית למחוננים יוכלו לגשת בכיתה י' בתוכנית אישית)
  5. תוכנית חינוכית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית קהילתית: בתעודת הבגרות תינתן הערכה למעורבות חברתית הכוללת- התנדבות, פעילות למען הכלל, השתתפות בפעילות חברתית בבית הספר ועוד (סה"כ 180 שעות על-פני שלוש שנים). וזהו תנאי לקבלת תעודת בגרות.

כל התלמידים מחוייבים ללמוד בכיתה י' 3 שעות במקצוע מדעי הנקרא מוט"ב.

  1. מקצועות החובה לא השתנו. תעודת הבגרות תכלול 31-34 יחידות:

מתמטיקה (3-5), אנגלית (3-5), לשון (2), אזרחות (2), היסטוריה (2), ספרות (1), מחשבת (5), תנ"ך (5), תושב"ע (3), מגמה (5) ומקצועות פנימיים שהם תנאי לקבלת תעודת בגרות: מוט"ב, השכלה כללית, חנ"ג, מעורבות חברתית.

 

 

 

הרכב תעודת הבגרות ע"פ התוכנית החדשה

 

מקצועות החובה

תנ"ך

3-5 יח"ל

תושב"ע

3 יח"ל

מחשבת ישראל (כולל ספרות)

5 יח"ל

לשון והבעה

2 יח"ל

היסטוריה

2 יח"ל

אזרחות

2 יח"ל

מתמטיקה

3-4-5 יח"ל

אנגלית

3-4-5 יח"ל

השכלה כללית: מחשבת+ספרות

ציון פנימי

מוט"ב (מדעים)

ציון פנימי

חנ"ג

ציון פנימי

מעורבות חברתית

ציון פנימי

 

 

נוסף על בחינות החובה תיבחנה התלמידות באחת מהמגמות המוצעות באולפנה.

להלן מקצוע בחירה ברמה של 5 יח"ל. ביולוגיה, תקשורת או אמנות.

 

 

 

 

פריסת בגרויות כיתות י-י"ב תשע"ה

 

כיתה י'

כיתה יא'

כיתה יב'

סה"כ יח"ל

תנ"ך

1

הערכה חלופית

2*

הערכה חלופית

2

חיצוני

3*

5

תושב"ע

 

 

1

הערכה חלופית

2

חיצוני

3

מחשבת

1

הערכה חלופית

ציון פנימי

2

הערכה חלופית

1

חיצוני

 

5

ספרות

 

ציון פנימי

1

חיצוני

 

 

תע"י (היסטוריה)

1

הערכה חלופית

1

חיצוני

 

 

2

אזרחות

 

 

 

 

2

חיצוני

2

לשון

1

הערכה חלופית

1

חיצוני

 

 

2

 

מתמטיקה

3 יח"ל

1 (801)

הערכה חלופית

1 (802)

1 (803)

3

4 יח"ל

 

3 (804)

1 (805)

4

5 יח"ל

 

806

807

5

 

אנגלית

 

3 יח"ל

 

A,B

C

3

4 יח"ל

 

C,D

E

4

5 יח"ל

 

E,F,G

F,G

5

מגמה=מקצוע בחירה

 

3 הערכה חלופית

2 חיצוני

5

מעורבות חברתית

90 שעות

60 שעות

30 שעות

 

מוט"ב

 

ציון פנימי

 

 

 

 

 

השכלה כללית

ספרות

מחשבת

 

ציון פנימי

 

 

 

 

 

חנ"ג

 

 

 

 

ציון פנימי