כינוס לקראת ראש השנה עם הרב ליאור והנגן חיים קרשנבויום