כיתות י"א יצאו לסמינריון בנושא "דרכנו הציונית דתית" שמטרתו ללמוד ולברר את הדרך החינוכית שלנו, שחרטה על דגלה מחויבות להלכה ולתורה גדולה יחד עם לקיחת חלק בתקומת עם ישראל בארצו מתוך ראיית מדינת ישראל כ"יסוד כסא ה' בעולם" כדברי הרב קוק זצ"ל. היום הראשון נפתח בתל אביב ובהיכרות עם קבוצות שונות בעיר העברית הראשונה ללא הפסקה, עיר שמאופיינת באווירה חילונית אולם כיום יש בה פעילות תורנית מקרבת רבה. הבנות נפגשו עם הרב ניר מס בישיבת לב תל אביב שפועלת רבות לקרב את התורה לכלל חלקי האוכלוסייה בתל אביב ועם ערן יונגר מהגרעין התורני ברמת אביב שפועל בשכונה אליטיסטית חילונית וסיפר על האתגרים ועל ההצלחות, הבנות הסתובבו בכיכר רבין והעבירו שאלון עמדות לעוברים והשבים ולאחר מכן נפגשו עם אנשי ה'ישיבה החילונית' בתל אביב שמבקשת להכיר לציבור את מקורות היהדות אך ללא מחויבות. מובן שכל מפגש עורר שאלות ומחשבות ובכל יום נערך דיון פנימי ועיבוד התובנות מאירועי היום. לאחריו, נפגשו הבנות עם הקוטב השני בשיחה עם הרב דוד בלוך מן הזרם החרדי ליטאי שהציג את תפיסת עולמו המדגישה על פני הכל את המחויבות להלכה. מתל אביב עלו הבנות לירושלים ההופכית כל כך לתל אביב באווירת הקדושה שלה. הבנות נפגשו עם הרב ליאור שבא לבקרן והתייחס לשאלות ולדילמות שעורר היום בתל אביב. הבנות סיירו בשוק מחנה יהודה וגם בו העבירו שאלון זהה לשאלון בתל אביב. בשבת התפללו הבנות בישיבת "מרכז הרב" ושמעו שיחה מפי הרב והרבנית מגנס, מראשי ישיבת "מרכז הרב" ומנהלי האולפנית בתל אביב במשך שנים רבות. הבנות הרבו לשאול ובקשו לשמוע ואכן השיחה המעמיקה והממוקדת חיזקה את הבנות והדגישה את ייחודה של הדרך הציונית דתית כחיבור חיי תורה בארץ ישראל יחד עם כלל ישראל. בסעודה שלישית שמעו הבנות שיחה מפי אחת הנשים מחסידות רחמסטריווקא שפתחו צוהר נוסף להיכרות, הפעם מן הצד הנשי, עם עולם החסידות.

רשמי השבת עוד מהדהדים בלב הבנות והתובנות האישיות והלאומיות והעשייה הנובעת מהן עוד יצמחו וילוו את הבנות בהמשך השנה.