עקב אילוצי החל"פ, בימי שלישי לכיתות ז-י אין הפסקת צהריים, והשיעור השביעי מתקיים מ13:30 עד 14:10. הסעות ב14:15.