לוח צלצולים

         
         
         
ימים א' , ב' , ד' , ה'   יום ג'
7:45-8:15 תפילה+רמב"ם יומי   7:45-8:15 תפילה+רמב"ם יומי
8:15-9:00 שעור ראשון   8:15-9:00 שעור ראשון
9:00-9:45 שעור שני   9:00-9:45 שעור שני
9:45-10:15 הפסקת 10   9:45-10:15 הפסקת 10
10:15-11:00 שעור שלישי   10:15-11:00 שעור שלישי
11:00-11:45 שעור רביעי   11:00-11:45 שעור רביעי
11:45-12:00 הפסקה   11:45-12:00 הפסקה
12:00-12:45 שעור חמישי   12:00-12:45 שעור חמישי
12:45-13:30 שעור שישי   12:45-13:30 שעור שישי
13:30-14:15 הפסקת צהריים   13:30-13:40 הפסקה
14:15-15:00 שעור שביעי   13:40-14:25 שעור שביעי
15:00-15:45 שעור שמיני      
15:45-15:50 הפסקה      
15:50-16:30 שעור תשיעי   יום ו'
16:30-17:15 שעור עשירי   8:40-9:10 תפילה+רמב"ם יומי
      9:10-9:50 שיעור ראשון
      9:50-10:10 הפסקה
      10:10-10:55 שעור שני
      10:55-11:00 הפסקה
      11:00-11:45 שיעור שלישי
      11:45-12:30 שיעור רביעי