מגמת אומנות

"כל זמן שלא יצא אפילו שרטוט יפה אחד הגנוז בעומק הנפש, חובה על האמנות להוציאו" (עולת ראי"ה ב', ג')

האמנות היא שפה חזותית. לימוד מרכיביה של שפת האמנות הוא מפתח להבנת יצירות אמנות ולהנאה מהן. מגמת אמנות באה לתת כלים לפענוח שפת האמנות במטרה להגיע ליצירה עצמית והקניית טכניקות וכלים איכותיים המאפשרים כלי ביטוי.

הדגש במגמת אמנות הוא על הבעה עצמית וכלי ביטוי ולא על כישרון!

מהי מגמת אמנות?

מגמת אמנות היא מגמה המקנה 5 יחידות לימוד לתעודת הבגרות. לימודי האמנות משלבים סדנא בהם נחשפים לטכניקות מגוונות ושיעורי "תולדות האמנות" בהם לומדים ליצור מתוך לימוד על תהליכים ומניעים של אמנים שונים.

בוגרת מגמת אמנות מסיימת כאשר ברשותה תיק עבודות הפותח את האפשרות להמשך לימודים גבוהים בתחום בעתיד.

 

מטרות המגמה:

להפגיש את התלמידה עם ביטויי האמנות של העולם המודרני.

להקנות מושגי יסוד וכלים להבנת שפת האמנות ומרכיביה.

לפתח כושר התבוננות ורגישות חזותית למגוון הרחב של מרכיבי היצירה.

להקנות כלים לניתוח של יצירות אמנות, ובכלל זה ניתוח השוואתי שלהן.

לפתח הבנה של כמה מהגורמים המשפיעים על היצירה המודרנית.

לטפח את החשיבה האנליטית ואת כושר ההפשטה, הנדרשים לניתוח יצירות אמנות ולהשוואה ביניהן.

לעורר בתלמידה עניין וסקרנות לחשוף ולהכיר יצירות אמנות ואדריכלות בסביבתה התרבותית.

 

מבנה התוכנית ונושאי הלימוד:

כיתה י"א: יחידה עיונית אחת העוסקת במניעים של אמן ליצור, תחומי האמנות, טכניקות, אמצעים אמנותיים וסגנונות שונים של יוצרים. יחידה זו נקראת "שפת האמנות" כלומר הבסיס בהבנת עולם האמנות, לפי הרפורמה החדשה תהיה שאלת אנסין אחת בשאלון של שתי יח"ל עליו ייבחנו הבנות בסוף י"ב- שתי ש"ש שעה נוספת עיונית תוקדש להתחיל עם היחדות באמנות יהודית עליהן נבחנות הבנות בי"ב.

לימודי הסדנא- היכרות עם חומרים, טכניקות שונות כמו רישום ופיסול והכרות עם מושגים משפת האמנות כמו- דיוקן, טבע דומם, נוף וכדו'- שלוש ש"ש

כיתה י"ב: לימוד שתי יחדות לימוד עיוניות שהחלו בכיתה י"א באמנות יהודית, ובגרות עליהן בסוף השנה, כולל שאלת אנסין אחת על החומר של כיתה י"א. שלוש ש"ש.

לימודי הסדנא- בשנה זו תיוחד העבודה בסדנא על פרויקט הגמר. הפרויקט הוא שיא המביא לידי ביטוי תהליכים פנימיים של כל בת. בפרויקט בוחרת התלמידה את הנושא ואת כלי הביטוי ומביאה את הדברים לידי תצוגה בתערוכת גמר. הפרויקט נבחן ע"י בוחן חיצוני, סה"כ שלוש ש"ש.