"כל זמן שלא יצא אפילו שרטוט יפה אחד הגנוז בעומק הנפש, חובה על האמנות להוציאו" (עולת ראי"ה ב', ג')

האמנות היא שפה חזותית. לימוד מרכיביה של שפת האמנות הוא מפתח להבנת יצירות אמנות ולהנאה מהן. מגמת אמנות באה לתת כלים לפענוח שפת האמנות במטרה להגיע ליצירה עצמית והקניית טכניקות וכלים איכותיים המאפשרים כלי ביטוי.

הדגש במגמת אמנויות העיצוב הוא על הבעה עצמית וכלי ביטוי ולא על כישרון!

מהי מגמת אמנות?

מגמת אמנויות העיצוב היא מגמה המקנה לתעודת הבגרות 5 יחידול לימוד באומנות, 3 יחידות לימוד בעיצוב, ועוד יחידת לימוד אחת במוט"ב (נלמדת במסגרת שיעורי מוט"ב הכלליים).
לימודי האמנות משלבים סדנא בהם נחשפים לטכניקות מגוונות ושיעורי "תולדות האמנות" בהם לומדים ליצור מתוך לימוד על תהליכים ומניעים של אמנים שונים.

בוגרת מגמת אמנויות מסיימת כאשר ברשותה תיק עבודות הפותח את האפשרות להמשך לימודים גבוהים בתחום בעתיד.
בנוסף, בוגרות המגמה מקבלות תעודת הסמכה טכנולוגית, שתוכל לפתוח להן שערים שונים בעתיד.

 

מטרות המגמה:

להפגיש את התלמידה עם ביטויי האמנות של העולם המודרני.

להקנות מושגי יסוד וכלים להבנת שפת האמנות ומרכיביה.

לפתח כושר התבוננות ורגישות חזותית למגוון הרחב של מרכיבי היצירה.

להקנות כלים לניתוח של יצירות אמנות, ובכלל זה ניתוח השוואתי שלהן.

לפתח הבנה של כמה מהגורמים המשפיעים על היצירה המודרנית.

לטפח את החשיבה האנליטית ואת כושר ההפשטה, הנדרשים לניתוח יצירות אמנות ולהשוואה ביניהן.

לעורר בתלמידה עניין וסקרנות לחשוף ולהכיר יצירות אמנות ואדריכלות בסביבתה התרבותית.

 

מבנה התוכנית ונושאי הלימוד: