מטרות

 לחנך למודעות טכנולוגית ולהכשיר בוגרים שיוכלו לעסוק בעיצוב תוכנה, בתכנות מחשבים ובניתוח מערכות.

 •  להקנות ידע בנושאים המקובלים והחדשניים בתחום טכנולוגיית המידע ושיטות מתקדמות בפיתוח ועיצוב תוכנה.
 •  להקנות ידע בסיסי ומתקדם בניתוח ועיצוב מערכות מידע ומודלים חישוביים, וכן להקנות עקרונות מחקריים לפתרון בעיות מורכבות תוך שימוש בכתיבת תוכניות מחשב

למה כדאי לי ללמוד מדעי המחשב

 

הלימודים בתיכון מקנים בסיס טוב למי שיבחר בעתיד ללמוד מדעי המחשב ותחומים רבים אחרים

כגון: מדעים הנדסה וכו'.

 

מסלול הלימודים 

 

מבוא למערכות מידע-יחידה פנימית.

 

מטרות היחידה

 • להכיר את האפיונים הארכיטקטוניים , הפונקציונליים וההתנהגותיים של מערכות מידע.
 •  להתנסות בעבודה עם מערכות מידע.
 •  להתנסות בתכנון וביישום של מערכת מידע.

 

נושאי הלימוד

 • מהי מערכת לעיבוד מידע.
 •  ארגון עדכון והפקת מידע בטבלה.
 •  קשרים ותקינות קשרים בין טבלאות.
 •  שאילתות פשוטות ומורכבות ע"י המחולל.
 •  שאילתות ב-SQL
 •  תכנון וניהול מסדי נתונים.
 •  בניית תרשים ERD.
 •  פרויקט מסכם- כל תלמיד יתכנן ויישם מערכת מידע מלווה בתיק פרויקט , שעליה יבחן בבחינת הבגרות , ע"י בוחן חיצוני.

היחידה תלווה בעבודה עם תוכנת מסד הנתונים ACCESS.

 

יסודות מדעי המחשב

 

מטרות היחידה

 •  להקנות לתלמידים מושגים ,יסודות ועקרונות במדעי המחשב.
 •  הכרת עקרונות הכתיבה האלגוריתמית כתנאי לפיתוח תכניות מחשב.
 •  יישום האלגוריתם המילולי ופיתוחו לתוכנית מחשב.

 

נושאי הלימוד

 • תכניות ליניאריות.
 •  בדיקות תנאי.
 •  לולאות.
 •  עבודה עם מחלקות ושימוש בעצמים.
 •  מערכים חד ממדיים ודו ממדיים.
 •  מחרוזות וקבצים.
 •  חיפוש, מיון ופעולות שונות על מבני הנתונים.
 • הכרות עם מושג היעילות והסיבוכיות.

 

היחידה תילמד תוך שימוש בסביבת פתוח מונחית עצמים JAVA.

 

עיצוב תוכנה

 

מטרות היחידה

 

פיתוח ועיצוב של מערכות מורכבות תוך שימוש בעקרונות של תיכנון מהכלל אל הפרט.

 חלוקה למודלים ועבודת צוותים על פי ממשקים ברורים.

 

נושאי הלימוד

 •  עצמים ומחלקות
 •  רקורסיה
 •  יעילות
 •  חוליה
 •  מחסנית ותור
 •  רשימה
 •  עץ בינארי.

ויחידה נוספת שתיבחר מתוך מבחר חלופות.

הערה- החל משנת הלימודים תשע"ו יש שינוי במבנה בחינת הבגרות ובחלק מהנושאים הנלמדים.

התוכנית עדיין לא סגורה סופית כך שיתכנו שינויים בתוכנית הנ"ל.