התבשרנו כי הנהלת החמ"ד וועדת הפרס בחרו באולפנת נריה כאחד מבתי הספר העל יסודיים המצטיינים בארץ. הפרס ניתן על הצטיינות תורנית, ערכית חינוכית ולימודית שיהוו מודל לבתי ספר אחרים. תחת המוטו החינוכי של האולפנה "בונים אישיות – חיים שליחות" הוצגה תפיסת עולם כוללת של עבודה חינוכית שש-שנתית אותה תעניק האולפנה "כמתנה" לבתי ספר נוספים.

ביום שלישי, הגיעו לשמוח עמנו ולהרים כוסית סגן ראש המועצה, מר שמריהו אירגאס ונציגי מרכז יב"ע, מנהל מרחב ירושלים הרב דולי בסוק וגב' נעמה טובולסקי, מנהלת כספים ומינהל במרכז יב"ע.  הרב ליאור נשא דברי ברכה ותודה ולאחריו בירכו הרב שמריהו והרב בסוק את הצוות וההנהלה על המאמצים המרובים שנשאו פירות מבורכים. 

כלל הצוות קיבל תשורה נאה במעמד כאות והוקרה לעשייה המסורה של כל אחת מצוות המורות שיחד הובילה להצטיינותה של האולפנה. וועד מורים העניק בשם הצוות והעובדים  שי צנוע לראש האולפנה, הרב ליאור הלפרין על הובלת האולפנה להישגים כה מרשימים בחומר וברוח. ברכות חמות ויישר כח גדול!