יומיים מלאי חוויה ועוצמה.

מסע מאני להנני שכבת ז'- חיזוק החולי בעבר מאני הפרטי למבט רחב וכולל.

מסע בזכות נשים שכבת ח- גילוי הכוחות העוברים מדור לדור, תוך חיבור לנשים משרשרת הדורות.