השביעית- שמינית יצאו למסע 'מעפר קומי' שהחל ב'שבת בין הצפירות' והמשיך עד יום שלישי. עיקרו של המסע זה התבוננות באימי השואה, עד השיבה לארץ והקמת המדינה והכל בעיניים אמוניות.