סיור של מדעניות העתיד למכון וולקני במעבדה לחקר אחסון פרי ותרביות רקמה