פעילות בחטיבה לקראת סוכות

פעילות בחטיבה לקראת סוכות