פרויקט "מדעניות העתיד" הוא פרויקט תלת שנתי לכיתות י'-י"ב של משרד המדע לעידוד בנות לעסוק במקצועות הנדסה ופיזיקה.  בנות הפרויקט יצאו לאוניברסיטת תל אביב למפגש מעניין עם מדעניות העוסקות באסטרופיזיקה. הן למדו על כוכבים נופלים ואסטרואידים.  לסיכום הפעילות, ערכו הבנות תצפית בכוכבים בטלסקופ של האוניברסיטה.