גם מגמת תקשורת מסכמת את השנים היפות והיצירתיות במגמה. בערב הסיום הוקרנו סרטים פרי ידיהן של בנות המגמה. היה מיוחד ומערר למחשבה. יישר כח למורה לבנת אורזך על הובלת המגמה.