את הטקס השנה הובילו בנות כיתות י'. הטקס התמקד בשני האירועים שאנו מציינים ביום הצום. תחילת המצור על ירושלים ויום הקדיש הכללי לזכר הנספים בשואה. במילים מרגשות ובקטעי שירה הרגשנו את כובד היום ומשמעותו. התחברנו לתחושת האבל והאבדן שמקבלת בכל דור את המשמעות הייחודית שלה וממנה לצמוח בכוחות מחודשים מחורבן לגאולה.